Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Een sportvereniging, ook de onze, hoort een veilige omgeving te zijn voor een ieder; jong en oud, man en vrouw. We verwachten dat van onze verenigingsleden dat ze respectvol en plezierig met elkaar omgaan. Daarom tolereren we geen:

  • Discriminatie
  • Pesten
  • Verbaal geweld, schelden
  • Lichamelijk geweld, agressie
  • (Seksuele) intimidatie
  • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Mocht een verenigingslid in zijn of haar optiek met een of meerdere van bovenstaande punten in contact zijn gekomen door toedoen van een ander verenigingslid, dan zijn er 2 vertrouwenspersonen die hem of haar kunnen bijstaan.

Als een lid naar de vertrouwenspersoon toekomt met klachten van bovengenoemde aard, dan kan deze informatie (met toestemming van het slachtoffer) doorgespeeld worden aan het verenigingsbestuur. Deze is verplicht het probleem te bestrijden. Binnen drakenbootvereniging The Dutch Dragons zijn de vertrouwenspersonen Michael Leckie en Ingrid Fraeijhoven. Samen vormen zij ook commissie ethiek, en zien ze erop toe dat het prettige en veilige verenigingsklimaat met bijbehorende omgangsvormen behouden blijft. Zij zijn te bereiken via ethiek @ thedutchdragons.nl

Geheimhoudingsplicht

Van de aangestelde vertrouwenspersonen is bepaald dat deze geheimhoudingsplicht hebben. Deze
plicht zorgt ervoor dat het lid dat met bepaalde (onprettige) ervaringen binnen de vereniging te maken
heeft gehad de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk kan vertrouwen. Ook kan de
vertrouwenspersoon waardevolle tips geven aan het slachtoffer over hoe om te gaan met de ervaring.

Locatie
Lange Land 6
2725 KZ Zoetermeer

Postadres
Postbus 1000
Unit D1900
2260BA Leidschendam

Steun ons

Steunen

Volg ons