Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Iedere sportvereniging, dus ook de onze, hoort een veilige omgeving te zijn voor een ieder; jong en oud, man en vrouw. We verwachten dat van onze verenigingsleden dat ze respectvol en plezierig met elkaar omgaan. Daarom tolereren we geen:

 • Discriminatie
 • Pesten
 • Verbaal geweld, schelden
 • Lichamelijk geweld, agressie
 • (Seksuele) intimidatie
 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Taken van de vertrouwenspersoon

De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het opvangen en adviseren van verenigingsleden die hulp en advies nodig hebben na een incident van bovengenoemde aard. Dit kan op verschillende manieren. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld informeren over klachtenprocedures, het verenigingslid ondersteunen bij een gesprek (bijv. met de vermeende verantwoordelijke) of hem / haar doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie. Ook het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag, het registreren van alle meldingen en het adviseren van trainers / begeleiders en bestuur over preventiemaatregelen behoren tot de taken van de vertrouwenspersoon.

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij The Dutch Dragons?

Mocht een verenigingslid in zijn of haar optiek met een of meerdere van bovenstaande punten in contact zijn gekomen door toedoen van een ander verenigingslid, dan zijn er 2 vertrouwenspersonen die hem of haar kunnen bijstaan. Binnen drakenbootvereniging The Dutch Dragons zijn de vertrouwenspersonen Michael Leckie en Ingrid Fraeijhoven. Samen vormen zij ook commissie ethiek, en zien ze erop toe dat het prettige en veilige verenigingsklimaat met bijbehorende omgangsvormen behouden blijft. Zij zijn bereikbaar via onderstaand contactformulier. Alle informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Geheimhoudingsplicht

Van de aangestelde vertrouwenspersonen is bepaald dat zij geheimhoudingsplicht hebben. Deze
plicht zorgt ervoor dat het lid dat met bepaalde (onprettige) ervaringen binnen de vereniging te maken heeft gehad de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk kan vertrouwen. Ook kan de
vertrouwenspersoon waardevolle tips geven aan het slachtoffer over hoe om te gaan met de ervaring.

Rol van het bestuur

Als een verenigingslid naar de vertrouwenspersoon toekomt met klachten van bovengenoemde aard en er eventueel officieel melding van wenst te maken, dan kan deze informatie (met toestemming de melder of -indien minderjarig- diens ouders/verzorgers) doorgespeeld worden aan het verenigingsbestuur van The Dutch Dragons. Het bestuur is verplicht het probleem te bestrijden en moet er alles aan doen om herhaling van het incident te voorkomen.  Uiteraard worden te nemen vervolgstappen met het de melder te allen tijde afgestemd.

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG

Contact

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

  Locatie
  Lange Land 6
  2725 KZ Zoetermeer

  Postadres
  Postbus 1000
  Unit D1900
  2260BA Leidschendam

  Steun ons

  Steunen

  Volg ons