Skip to main content

Doel

De vrienden van TDD (The Dutch Dragons) is een netwerk van leden en niet-leden van The Dutch Dragons, die de vereniging een warm hart toedragen en daarvan blijk geven door The Dutch Dragons financieel te ondersteunen, ten behoeve van uitgaven die de vereniging als geheel ten goede komen.
Het gaat hier niet altijd om specifieke dragonboot zaken, het kan mogelijkheden scheppen voor activiteiten of het aanschaffen van sportmaterialen, die niet uit de normale exploitatie te bekostigen
zijn.

Procedure

De Vrienden worden in de gelegenheid gesteld om uit hun midden een voordracht te doen voor de benoeming van de leden van de “commissie de Vrienden”. De financiële bijdrage van de Vrienden wordt op de begroting van TDD beschikbaar gesteld aan de “commissie de Vrienden”.
Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de Vrienden, stellen de vrienden een voorstel van de besteding van de bijdrage vast en leggen dit voor aan de “commissie de Vrienden”. Suggesties daartoe kunnen jaarlijks door commissies, werkgroepen of het bestuur van TDD worden ingediend bij
de Vrienden.

Lid worden?

Leden, sponsoren, particulieren en/of bedrijven kunnen lid worden van de “Vrienden van de Dutch” door minimaal €50,00 per jaar te voldoen of een veelvoud hiervan. Deze bijdrage zal gebruikt worden om de aanvragen vanuit commissies, werkgroepen en/of het bestuur van TDD te financieren.
Natuurlijk kunnen er ook door leden van de Vrienden van TDD ideeën worden aangemeld bij de “commissie de Vrienden”.

Wat krijgt u er voor terug?

We hechten er waarde aan om duidelijk te maken wat er met uw geld gebeurt en wat u er, naast de directe besteding binnen de vereniging voor terug zult zien:
Een uitnodiging voor de jaarlijkse Vrienden van The Dutch avond;
Een naamsvermelding van u of uw bedrijf op de website of in het clubgebouw van The Dutch Dragons;
Inspraak waar de gelden van de Vrienden van de Dutch aan worden besteed.

Aanmelden?

Wilt u zich aanmelden, dan kunt u hiervoor gebruik maken van het inschrijfformulier dat onderaan deze pagina beschikbaar is.
Voor vragen, ideeën of opmerkingen kunt u mailen naar vrienden@thedutchdragons.nl

Inschrijfformulier

Galerij van vrienden

Reglement